Fondazione G. Brodolini

Fondazione Giacomo Brodolini – FGB, tüm yönetim düzeylerinde kanıta dayalı politika tasarımı geliştirme, uygulama ve yaymakta olan kar amacı gütmeyen özel bir kuruluştur. FGB; akademi çevreleri, politika geliştirici topluluklar, hükümetler, sivil toplum ve özel sektör arasında köprü oluşturarak diyaloğu ve sürekli bilgi alışverişini teşvik etmektedir. FGB; araştırma, veri toplama, analiz, öngörü, proje çalışmaları, bilgi yayma ve iletişim, ağ yönetimi ve mesleki eğitim aracılığıyla ekonomik gelişime, sosyal kaynaşma, istihdam ve yenilikleri teşvik etmek için teknik destek ve hizmetler sunan aktif bir kuruluştur. FGB günümüzde yenilik merkezleri, girişim hızlandırıcıları ve başlangıç inkübatörleri kurarak kentsel ve kırsal düzeyde yerel gelişimi desteklemektedir.

Faaliyetler, ulusal ve uluslararası özel ve kamu kurumları ile ortaklaşa çalışan bir Avrupalı ekip tarafından geliştirilmektedir. 40 yılı aşkın tecrübesiyle geniş çaplı bir uzman ağını oluşturan ve faaliyetlerini bağımsız bir şekilde yürüten FGB büyük ün kazanmıştır. 

Ana ofisleri Roma, Milano, Barcelona ve Brüksel’de olan FGB aynı zamanda bünyesinde fikir alışverişi ve araştırma sonuçlarının dağıtılmasına olanak sağlayan seminerler ve konferanslar düzenleyen; dergi ve kitap serileri yayımlayan çeşitli uydu tesisleri barındıran bir kültür merkezidir. 

FGB, AB düzeyinde birçok ağın üyesidir: ETUI - European Trade Union Institute, IWPLMS - International Working Party on Labour Market Segmentation, OEO - EU Employment Observatory, NE RLMM - European Network on Regional Labour Market Monitoring.

Kalite Yönetimi
Fondazione Giacomo Brodolini araştırma, danışmanlık, kamu idareleri ve özel şirketler kapsamında tanıtılan ve uygulanan kalite yönetimine ilişkin ISO 9001: 2008 şartlarını karşılayan tasdikli bir kalite yönetim sistemi kullanmaktadır.